ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
กระบวนการ ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ เว็บไซต์
2565-1 1030201030 30040012 201030 โนนค่าวิทยา nonkawittaya ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201026 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ Bankudplakeangmaunglee ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง Ban Kut Hua Chang ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201028 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ Bankhokhinlekfai
2565-1 1030201033 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) kokmakok
2565-1 1030201037 30040018 201037 วัดกุดเวียน Watkudvien ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201038 30040019 201038 สันติวิทยา Santiwitthaya
2565-1 1030201060 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ huaiphai
2565-1 1030201072 30040021 201072 บ้านบุตาสง Butasong ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ Banwangrangyai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย BANWANGRANGNOY ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201075 30040024 201075 บ้านหนองม่วง bannongmuang
2565-1 1030201076 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย BANNONGMAITAY ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201077 30040026 201077 บ้านหนองเลา Bannongrow ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201051 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) Maklueakao(Sasanakharnborirakbumrung) School
2565-1 1030201053 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง Banraikoksung ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201057 30040029 201057 บ้านหนองเบน Bannongben
2565-1 1030201048 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ Chinnawong Oupratham
2565-1 1030201050 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง bantungsabang
2565-1 1030201052 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ Banmakluamai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201054 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) banmaisanti(phrakhrusuttakijsarawimol) ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201055 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ kiriwattanasak
2565-1 1030201056 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ Banbuyai
2565-1 1030201058 30040037 201058 บ้านสระเพลง sraplang ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201061 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี Anubunpracharat samakkee
2565-1 1030201062 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ radomwittayanusorn ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ Leamthong Wittayanusorn ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201071 30040042 201071 เสมาวิทยา Semawittaya ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201069 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม Bansomkobngam
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง Ban Sokchaeng School ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201065 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) bankaentao school
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) Bantale(semaprachasun) ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201067 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า Bannoikudkla
2565-1 1030201043 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ Bannongtakai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201046 30040051 201046 บ้านหนองแวง Bannongvong
2565-1 1030201039 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น Bankudkamin ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201042 30040054 201042 บ้านสองคร Bansongkorn ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200961 30040055 200961 บ้านปางละกอ Banpanglakhor School
2565-1 1030200962 30040056 200962 บ้านวังกระสวย Ban Wangkrasuay ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200964 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย Banwangrongnoi school ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200958 30040058 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) bansubtai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200960 30040059 200960 บ้านโนนรัง ban - nonrung ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200968 30040060 200968 บ้านกุดน้อย BanKudnoi School
2565-1 1030200970 30040062 200970 บ้านโนนเสลา Bannonsalao ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200972 30040064 200972 บ้านหนองสลักได bannongsalakdai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200973 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) Banmaiprachaupathum ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200974 30040066 200974 พรพิทยาคม pornpittayakom ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201002 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 jc.koratanusron 1 ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201003 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร Niyommitwittayakarn
2565-1 1030201004 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ Bansubsrijun ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200981 30040070 200981 บ้านมะค่างาม BANMAKHANGAM ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200997 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา Theangtumvittaya ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201020 30040072 201020 บ้านปางโก banpanggo ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200983 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี Pracharat Samakkee
2565-1 1030200984 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ramwitthaya prachanusorn ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200979 30040075 200979 บ้านดอนเมือง BANDONMUANG ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200980 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม nawatriprachacom ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200982 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม Nongwangpittayakhom
2565-1 1030200991 30040078 200991 บ้านหนองโอง bannongong ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200994 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) banhun(wuttivittayakarn)
2565-1 1030201009 30040080 201009 คีรีวัฒนา Keereewathana ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201011 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน Bankudchanuan
2565-1 1030201014 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 Ban Nonkummittrapap 210 School.
2565-1 1030201001 30040083 201001 บ้านหนองขาม BANNONGKAM ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200995 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 JIARAWANONUTHIT 1
2565-1 1030200996 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ thanonmittrapab
2565-1 1030200998 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก Banklongtabag ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200999 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน Bansubtakian
2565-1 1030201000 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) Lerssawas (Ratrungsanwitthaya) school ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201005 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว Ladbuakhao ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201006 30040090 201006 บ้านหนองบัว Bannongbua ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201007 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง banmaisomrong ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201008 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น nongnamkhoon
2565-1 1030200967 30040093 200967 บ้านห้วยลุง BANHUAYLUNG
2565-1 1030200959 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ Baan-nonpradoo ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200963 30040095 200963 บ้านวังราง BANWANGRANG ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200965 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี Banwangrongyaisamakkee ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200966 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม BAN NONGKRATUM ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201016 30040098 201016 สันติพัฒนา SANTIPHATHANA ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201012 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) Bantanonkod(sivittayakarn) ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201013 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด Bannadeesrisaard ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201010 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ Thaiwattanapracharat
2565-1 1030200976 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา klongjangwittaya
2565-1 1030200977 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ KlongsaiwitayasitSchool ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200978 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร Tub6vittayakhan ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200985 30040106 200985 สง่าพัฒนา sangapatana ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200986 30040107 200986 หนองน้ำใส Nongnamsai
2565-1 1030200988 30040108 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) Bannongkok(Prachapattana) ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200975 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม huaisaiwittayakom ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200993 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ Banhuaytakaengtai
2565-1 1030200992 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง BANHUAYTAKHAENG ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200989 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย BANNONGBUANOY ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200990 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย Bannongmaitay ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201017 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี NONKRADSAMAKKEE
2565-1 1030201018 30040115 201018 บ้านซับชุมพล Bansubchumpon ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201019 30040116 201019 บ้านโนนสง่า BANNONSANGA ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201021 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ Bannongphai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201022 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว BAN NONG YA KHAO
2565-1 1030201023 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) BANNONGHAN ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200748 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ BUNBANDALWITTHAYANUSORN
2565-1 1030200749 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา Betagrowittaya school
2565-1 1030200751 30040122 200751 วัดกลางดง watklangdong
2565-1 1030200752 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม Watmittrapapwanaram
2565-1 1030200771 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 Nikhomsangtonenglamtakhong 5
2565-1 1030200773 30040125 200773 บ้านหนองตะกู Bannongtagu
2565-1 1030200760 30040126 200760 ขนงพระใต้ khanongpratai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200783 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม BANKHAOJANHOM ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200818 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ WadKhanongpranua
2565-1 1030200772 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี Bansubsettee
2565-1 1030200781 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 Nikomsangtonenglamtakong 4 ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200787 30040132 200787 บ้านหนองหมาก Bangnongmak ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200789 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 wanasaphatthana 2520 ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200794 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง Pong wua Deang School
2565-1 1030200796 30040135 200796 บ้านวังสีสด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200796 ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200757 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) bannongkhainam(lampayaklang) ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200758 30040137 200758 บ้านหนองตอ Bannongtor ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200759 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร SENARATHWITTAYAKARN ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200753 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ BANPAPHAI ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200754 30040140 200754 บ้านสอยดาว BANSOIDAO ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200755 30040141 200755 บ้านสายชนวน BANSAYCHANUAN SCHOOL ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200756 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม BANNONGKATHOOM
2565-1 1030200774 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Banpakchong(Kurusamakkee1)
2565-1 1030200775 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) BANPANGKAE
2565-1 1030200776 30040145 200776 บ้านลำทองหลาง Banlamthonglang
2565-1 1030200778 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว bannhongtakaew ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200779 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) BANNONGMAKHA
2565-1 1030200780 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ Bannongelor school ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200761 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา Termsangkhai pakchongwittaya
2565-1 1030200763 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น subnamyen
2565-1 1030200766 30040152 200766 วัดบันไดม้า Watbundaima ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200801 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง Banpongtalong ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200802 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา Bannongkumwittaya school ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200803 30040155 200803 บ้านหนองจอก Bannongchok school ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200804 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม Nongzomtakianngam ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200805 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา SANAMSAIWITTAYA
2565-1 1030200750 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ pansueksongkroa
2565-1 1030200744 30040159 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) Bansubtai
2565-1 1030200745 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน bannonkradon
2565-1 1030200746 30040161 200746 บ้านโศกน้อย BANSOKENOI
2565-1 1030200747 30040162 200747 บ้านหัวป้าง Banhuapang
2565-1 1030200782 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว Ban Khaokaew School
2565-1 1030200784 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน banklongmakahin
2565-1 1030200785 30040165 200785 บ้านวังกะทะ Banwangkatha
2565-1 1030200786 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา Bannongkhwangwithaya ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200788 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา Pracharatwittaya
2565-1 1030200790 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย Banpakluay ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200791 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง Bangudngong
2565-1 1030200792 30040170 200792 บ้านซับน้อย BANSUBNOI
2565-1 1030200795 30040171 200795 บ้านวังไทร Ban Wangsai School
2565-1 1030200770 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 NIKOMSANGTONENGLUMTHAKHONG2 ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200797 30040173 200797 บ้านหินดาด Banhindad ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200798 30040174 200798 บ้านหินเพิง Banhinpoeng ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200762 30040175 200762 บ้านเขาวง Bankhaowong
2565-1 1030200816 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง BANPONGKASANG
2565-1 1030200764 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) Banna(Prasitvittayakarn)
2565-1 1030200767 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม Wadwachiralongkornwararam
2565-1 1030200806 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร Triratwitayakarn
2565-1 1030200807 30040180 200807 บ้านคลองยาง BANKLONGYANG
2565-1 1030200808 30040181 200808 บ้านซับหวาย Bansubwai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200809 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว bantamanao
2565-1 1030200810 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) Banthaluansamukkee(Kroso5upatham)
2565-1 1030200811 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย Bannongsarai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200768 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ nikomcholphatansongkhor ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200769 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 Nikomsrangtonenglamtakong 1
2565-1 1030200793 30040187 200793 บ้านบ่อทอง Banboothong
2565-1 1030200812 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ Banklongdua ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200813 30040189 200813 บ้านคลองเสือ Banklongsua
2565-1 1030200814 30040190 200814 บ้านท่าช้าง Bantachang
2565-1 1030200815 30040191 200815 บ้านปรางคล้า Panprangkla ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030200817 30040192 200817 บ้านหมูสี BANMOOSI
2565-1 1030200799 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ BAN KLONG DIN DAM
2565-1 1030200800 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย Banbungtoei
2565-1 1030201044 30040011 201044 บ้านหนองบอน bannongbon
2565-1 1030201041 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) Bannayai
2565-1 1030201025 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) bankutchik(rajchusiriarnukul)
2565-1 1030201031 30040002 201031 บ้านสลักใด Salakdai ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201024 30040003 201024 จตุรคามสามัคคี CHATURAKAMSAMUKKEE ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201029 30040004 201029 โค้งยางวิทยา kongyangwittaya ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201047 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ Banhuitakro ไม่มีข้อมูล
2565-1 1030201040 30040009 201040 บ้านนากลาง Bannaklang ไม่มีข้อมูล
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4