ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040068
PERCODE
1030201003
รหัสกระทรวง
201003
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 20/8/2481
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านคลองไผ่
 • ตำบล: คลองไผ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.86120715

Longitude

101.5660334

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 11 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 18 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
44323326
อีเมล:
nmwschool@gmail.com
เว็บไซต์:
www.niyommit.org
แฟกซ์:
44323326
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4