ข้อมูลด้านวิชาการ / O-net

ผลการทดสอบ O-net
ผลการทดสอบ O-net เทียบรายวิชา
 • ไทย
  36 %
 • คณิต
  17 %
 • วิทย์
  25 %
 • อังกฤษ
  21 %
ผลเฉลี่ยรายวิชา O-net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4