ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ หมู่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรศัพท์2 โทรสาร
2565-1 1030201030 30040012 201030 โนนค่าวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านบ้านโนนค่า - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 nonkawittayaschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0682500 -
2565-1 1030201026 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านบ้านกุดปลาเข็ง - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430433 -
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 8 บ้านหนองหอย - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kuthuachang.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 097-327-8408 -
2565-1 1030201028 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 5 บ้านโคกกะพี้ - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 khokhinlekfai@hotmail.co.th 044-430051 -
2565-1 1030201033 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 11 บ้านโคกมะกอก - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 krubankok@Gmail.com 044-430586 -
2565-1 1030201037 30040018 201037 วัดกุดเวียน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 6 บ้านกุดเวียน - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 K.V.205@Korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 063-4215266 -
2565-1 1030201038 30040019 201038 สันติวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 3 บ้านพลับ - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sunti.sungnoen@gmail.com 044-430671 -
2565-1 1030201060 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 huyphai@korat-ed4.com 044-430587 -
2565-1 1030201072 30040021 201072 บ้านบุตาสง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 7 บ้านบุตาสง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 butasong@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-760885 044-760885
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-498160 -
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 wangrangnoy@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-382-3903 -
2565-1 1030201075 30040024 201075 บ้านหนองม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองม่วง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 nongmuangschool2500@gmail.com 0828737237
2565-1 1030201076 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 4 บ้านหนองไม้ตาย - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 0818772093 -
2565-1 1030201077 30040026 201077 บ้านหนองเลา อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sutthichai@korat-ed4.co ไม่มีข้อมูล 085-2073692 -
2565-1 1030201051 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 1 บ้านมะเกลือเก่า - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 mkk_sn@hotmail.com 087-9659412 -
2565-1 1030201053 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 3 บ้านโคกสูง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 rks - sn @ korat -ed 4. ไม่มีข้อมูล 082-8737237 -
2565-1 1030201057 30040029 201057 บ้านหนองเบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 8 บ้านหนองเบน - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 school193@gmail.com 093-5059181 -
2565-1 1030201048 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 chinnawong99@gmail.com 044-082604
2565-1 1030201050 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 4 บ้านทุ่งสะแบง - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bantungsabang@gmail.com 044-082606 044-082606
2565-1 1030201052 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 2 บ้านบ้านมะเกลือใหม่ - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 prapraiwan@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 061-9511463 -
2565-1 1030201054 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 5 บ้านใหม่สันติ - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 044-430588 -
2565-1 1030201055 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 5 บ้านหนองโสน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - 44984060 44984060
2565-1 1030201056 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 14 บ้านบุใหญ่ - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 Kruwanna02@hotmail.com 092-2353594 -
2565-1 1030201058 30040037 201058 บ้านสระเพลง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 2 บ้านสระเพลง - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sraplang_school@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 089-9483795 -
2565-1 1030201061 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 4 บ้านสูงเนิน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 pracharatshool@hotmail.co.th 044-419994 44419203
2565-1 1030201062 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 11 บ้านสูงเนิน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 radomwittayanusorn ไม่มีข้อมูล 044-419992 44419727
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้าน- - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 098-6391054 -
2565-1 1030201071 30040042 201071 เสมาวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 13 บ้านบ้านเสมา - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 06-1060-7277 -
2565-1 1030201069 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 15 บ้านส้มกบงาม - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - 044-430590 -
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้านโสกแจ้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bansokchaengschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082610 -
2565-1 1030201065 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 2 บ้านบ้านแก่นท้าว - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kaentao164@gmail.com 094-534-5659 -
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 5 บ้านหินตั้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bantala170@gmail.com ไม่มีข้อมูล 080-4899699 -
2565-1 1030201067 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 7 บ้านน้อยกุดคล้า - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 Noikudkla2517@hotmail.com 081-8794550 -
2565-1 1030201043 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 2 บ้านบ้านหนองตะไก้ - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 044-430690 -
2565-1 1030201046 30040051 201046 บ้านหนองแวง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแวง - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - 044-418308 -
2565-1 1030201039 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านบ้านกุดขมิ้น - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 044-082612 -
2565-1 1030201042 30040054 201042 บ้านสองคร อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 10 บ้านสองคร - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 bansongkhorn_school@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082613 -
2565-1 1030200961 30040055 200961 บ้านปางละกอ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 1 บ้านปางละกอ - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 panglakhor@hotmail.co.th 044-452675 -
2565-1 1030200962 30040056 200962 บ้านวังกระสวย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านวังกระสวย - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 s.tevarit@gmail.com ไม่มีข้อมูล 087-8699489 -
2565-1 1030200964 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านบ้านวังโรงน้อย - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 wang_rong_noi@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430563 -
2565-1 1030200958 30040058 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านบ้านซับใต้ - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bansubtai@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0679443 -
2565-1 1030200960 30040059 200960 บ้านโนนรัง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 5 บ้านโนนรัง - กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430093 -
2565-1 1030200968 30040060 200968 บ้านกุดน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 14 บ้านบ้านบ่อทอง - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 kudnoi_ed.4@hotmail.com 044-082533 -
2565-1 1030200970 30040062 200970 บ้านโนนเสลา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 6 บ้านโนนเสลา - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 0828680668 -
2565-1 1030200972 30040064 200972 บ้านหนองสลักได อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 4 บ้านหนองสลักได - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Areep05@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 089-9486715 -
2565-1 1030200973 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 11 บ้านบ้านใหม่ กม.9 - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 banmai.prachaupathum.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-987529 -
2565-1 1030200974 30040066 200974 พรพิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 13 บ้านปรางค์เก่า - กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pittayakom_2482@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 0879571784 -
2565-1 1030201002 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 3 บ้านหนองขอน - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 089-5814730 -
2565-1 1030201003 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 1 บ้านคลองไผ่ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 nmwschool@gmail.com 44323326 44323326
2565-1 1030201004 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 2 บ้านบ้านซับศรีจันทร์ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 083-7286668 -
2565-1 1030200981 30040070 200981 บ้านมะค่างาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 4 บ้านบ้านมะค่างาม - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-082540 -
2565-1 1030200997 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ - คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 numberlock2011@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430008 -
2565-1 1030201020 30040072 201020 บ้านปางโก อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 8 บ้านปางโก - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pangko @ korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-082543 -
2565-1 1030200983 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่ - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 pracharat@korat-ed4.com 810673751 -
2565-1 1030200984 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 11 บ้านบ้านผาแดง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 ramwitaya@thaimail.com ไม่มีข้อมูล 044-430422 -
2565-1 1030200979 30040075 200979 บ้านดอนเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 4 บ้านดอนเมือง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430420 -
2565-1 1030200980 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 14 บ้านบ้านเดิ่นพัฒนา - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nawa@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 656292892 -
2565-1 1030200982 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 2 บ้านหนองแวง - ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nwpit982@gmail.com 44430569 -
2565-1 1030200991 30040078 200991 บ้านหนองโอง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 6 บ้านบ้านหนองโอง - บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082547 -
2565-1 1030200994 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 1 บ้านบ้านหัน - บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 banhunschool@hotmail.com/school135 0857722929
2565-1 1030201009 30040080 201009 คีรีวัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองจอก - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 e-mail Pr1101@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430573 -
2565-1 1030201011 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 4 บ้านบ้านกุดชะนวน - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 kudchanuan@gmail.com 044-082549 -
2565-1 1030201014 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 2 บ้านโนนกุ่ม - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nonkomschool@hotmail.com 044-411222 044-411222
2565-1 1030201001 30040083 201001 บ้านหนองขาม อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 8 บ้านหนองขาม - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bannongkamsikhio@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082550 -
2565-1 1030200995 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 16 บ้านแผ่นดินธรรม - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 krunok2006@hotmail.com 982023246 44325661
2565-1 1030200996 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 6 บ้านน้ำเมา - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 thanonmittrapab@hotmail.com 044-325529 -
2565-1 1030200998 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 5 บ้านบ้านคลองตะแบก - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 phoopim@gmail.com ไม่มีข้อมูล 817308891 -
2565-1 1030200999 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 13 บ้านบ้านซับตะเคียน - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 subtakian@hotmail.com 044-430576 -
2565-1 1030201000 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 12 บ้านเลิศสวัสดิ์ - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-325530 44325530
2565-1 1030201005 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 11 บ้านบ้านโนนสว่าง - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-430575 -
2565-1 1030201006 30040090 201006 บ้านหนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง - หมู่ 1 บ้านหนองบัว - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 bannongbua@korat4moe.com ไม่มีข้อมูล 044-082554 -
2565-1 1030201007 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่สำโรง - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 044-430574 -
2565-1 1030201008 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง - หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขุ่น - ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 Namkhoon@gmail.com 044-430669 -
2565-1 1030200967 30040093 200967 บ้านห้วยลุง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยลุง - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - 044-430424 -
2565-1 1030200959 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 3 บ้านโนนประดู่ - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082577 -
2565-1 1030200963 30040095 200963 บ้านวังราง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 8 บ้านบ้านวังราง - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 wangrang0118@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-082558 -
2565-1 1030200965 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านวังโรงใหญ่ - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-752677 -
2565-1 1030200966 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านบ้านหนองกระทุ่ม - วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-430578 -
2565-1 1030201016 30040098 201016 สันติพัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 1 บ้านบ้านพัฒนา - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 santiphatthana@korat4.go.th ไม่มีข้อมูล 064-250-1450 -
2565-1 1030201012 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 11 บ้านถนนคด - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 noksocold5@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430673 -
2565-1 1030201013 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ 12 บ้านโคกสะอาด - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nadee @ korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-430425 -
2565-1 1030201010 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว - หมู่ เลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านชุมชนนพเก้า - สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 thaiwattanaschool@gmail.com 044-411311 44411522
2565-1 1030200976 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 9 บ้านคลองแจ้ง - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 klongwittaya.school@gmail.com 080-167-8230, 087-539-5577 -
2565-1 1030200977 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 6 บ้านคลองไทร - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 - ไม่มีข้อมูล 082-1456709 -
2565-1 1030200978 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 17 บ้านทรัพย์ทวี - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Tub6_vittayakhan@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430427 -
2565-1 1030200985 30040106 200985 สง่าพัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 7 บ้านสง่าพัฒนา - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 sangapattana@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430428 -
2565-1 1030200986 30040107 200986 หนองน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส - หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nongnamsai@nns.ac.th 044-985115 044-985116
2565-1 1030200988 30040108 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกก - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Bannongkok1207@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082567 -
2565-1 1030200975 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 4 บ้านสุมทุม - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 huaisaischool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 095-6591151 -
2565-1 1030200993 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 8 บ้านบ้านห้วยตะแคงใต้ - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 bt133school@hotmail.com 910195989 -
2565-1 1030200992 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 7 บ้านบ้านห้วยตะแคงเหนือ - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 huaytakhaeng@gmail.com ไม่มีข้อมูล 0895829852 -
2565-1 1030200989 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 5 บ้านหนองบัวน้อย - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 school125@obec.com ไม่มีข้อมูล 044-430167 -
2565-1 1030200990 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร - หมู่ 9 บ้านบ้านหนองไม้ตาย - หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 School127@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 892815638 -
2565-1 1030201017 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 2 บ้านโนนกราด - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - 0879560009 -
2565-1 1030201018 30040115 201018 บ้านซับชุมพล อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 9 บ้านซับชุมพล - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 subchumpon@korat-ed4.co ไม่มีข้อมูล 44082574 -
2565-1 1030201019 30040116 201019 บ้านโนนสง่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 8 บ้านดงลำไย - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 - ไม่มีข้อมูล 044-082575 -
2565-1 1030201021 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น คุรุมิตร - หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 nongphaischool02@gmail.com ไม่มีข้อมูล 933269673 -
2565-1 1030201022 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าขาว - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 thaikan1234@gmail.com 044-430196 -
2565-1 1030201023 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา คุรุมิตร - หมู่ 10 บ้านหนองห่าน - หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 Nonghan_130@hotmail.co.th ไม่มีข้อมูล 044-430202 -
2565-1 1030200748 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 14 บ้านชลประทาน - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 chavalitshl.2010@gmail.com 044-430384 44430384
2565-1 1030200749 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 1 บ้านปางอโศก - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 batagro_school@hotmail.com 044-361905 044-430251
2565-1 1030200751 30040122 200751 วัดกลางดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 12 บ้านกลางดง - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 - 044-000746 044-000746
2565-1 1030200752 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 4 บ้านชายเขา - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 mittraphap.school@gmail.com 44000164
2565-1 1030200771 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านซับสวอง - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 chatchai_nikom5@hotmail.com 044-430015 -
2565-1 1030200773 30040125 200773 บ้านหนองตะกู อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 8 บ้านหนองตะกู - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 tetawat.09@gmail.com 858565405 -
2565-1 1030200760 30040126 200760 ขนงพระใต้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30450 khanongpratai@gmail.com ไม่มีข้อมูล 086 - 5819022 -
2565-1 1030200783 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30450 - ไม่มีข้อมูล 0862533107 -
2565-1 1030200818 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pranua_school55@hotmail.com 044-982519 044-982520
2565-1 1030200772 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 prissana.nan.2529@gmail.com 840365378 840365378
2565-1 1030200781 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 5 บ้านซับพลู - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-430014 -
2565-1 1030200787 30040132 200787 บ้านหนองหมาก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 2 บ้านหนองหมาก - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-082399 -
2565-1 1030200789 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 4 บ้านคลองม่วง - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 operatorschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 093-324-4487 -
2565-1 1030200794 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 chertamamam@gmail.com 044-430107
2565-1 1030200796 30040135 200796 บ้านวังสีสด อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 3 บ้านวังสีสด - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-430129 -
2565-1 1030200757 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 093-7851641 -
2565-1 1030200758 30040137 200758 บ้านหนองตอ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 8 บ้านหนองตอ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nongtor@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-430387 -
2565-1 1030200759 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 4 บ้านซับม่วง - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Senarath@Korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 081-7605515 -
2565-1 1030200753 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ไม่มีข้อมูล 044-249302 -
2565-1 1030200754 30040140 200754 บ้านสอยดาว อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 5 บ้านสอยดาว - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 soidao_045@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082141 -
2565-1 1030200755 30040141 200755 บ้านสายชนวน อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 7 บ้านบ้านสายชนวน - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ิbansaychanuan.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082402 -
2565-1 1030200756 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 2 บ้านบ้านท่าหีบ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 fonsing09@gmail.com 093-3262688 -
2565-1 1030200774 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ - บ้านชุมชนคุรุสามัคคี - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 info@banpakchong.ac.th 044-311821 44311821
2565-1 1030200775 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 29 บ้านปางแก - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ppp30130@gmail.com 044-311566 44311566
2565-1 1030200776 30040145 200776 บ้านลำทองหลาง อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 7 บ้านลำทองหลาง - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 lumtonglang@Korat-ed4.com 044-430124 044-430124
2565-1 1030200778 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 8 บ้านหนองตาแก้ว - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 kampoonaja@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-3890125 -
2565-1 1030200779 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bannongmakha_school@hotmail.com 044-318009 44318009
2565-1 1030200780 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 6 บ้านหนองอีเหลอ - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 joysira@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430205 -
2565-1 1030200761 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 0 บ้านเทศบาลเมืองปากช่อง - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 termsangkhai@thaimail.com 044-311326 44311326
2565-1 1030200763 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 subnamyen@gmail.com 044-430389 -
2565-1 1030200766 30040152 200766 วัดบันไดม้า อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 4 บ้านบันไดม้า - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 watbundaima@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430232 -
2565-1 1030200801 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 pongtarong.ptl@gmail.com ไม่มีข้อมูล 0837012454 -
2565-1 1030200802 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ิbannongkhum@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082413 -
2565-1 1030200803 30040155 200803 บ้านหนองจอก อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านหนองจอก - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Krumalai23@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430619 -
2565-1 1030200804 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 5 บ้านหนองซ่อม - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 nongzomschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 094-5186904 -
2565-1 1030200805 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 sanamsai.ed@gmail.com 095-6052933 -
2565-1 1030200750 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 3 บ้านบ้านหนองยาง - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 pastwarschool@gmail.com 08-85944270 -
2565-1 1030200744 30040159 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 6 บ้านซับใต้ - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 subtai020@chaiyo.com 44082414 -
2565-1 1030200745 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 13 บ้านพญาเย็น - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bannonkradon@hotmail.com 086-7126540 -
2565-1 1030200746 30040161 200746 บ้านโศกน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 5 บ้านวังเพิ่ม - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bansokenoi-@hotmail.com 093-3262688 -
2565-1 1030200747 30040162 200747 บ้านหัวป้าง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 2 บ้านบ้านหัวป้าง - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bhpkorat4@gmail.com 094-2895799 36342650
2565-1 1030200782 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 10 บ้านเขาแก้ว - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ban-kaokaew@hotmail.com 0934650969 -
2565-1 1030200784 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 3 บ้านคลองมะค่าหิน - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongmakahin@sanook.com 044-430396 -
2565-1 1030200785 30040165 200785 บ้านวังกะทะ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 4 บ้านวังกะทะ - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0650716278 -
2565-1 1030200786 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 5 บ้านหนองขวาง - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bannongkhwangwithaya@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-7605515 -
2565-1 1030200788 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pracharat.pakchong@gmail.com 044-430394 -
2565-1 1030200790 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 18 บ้านป่ากล้วย - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 liverpoolfc_fon@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 088-3696117 -
2565-1 1030200791 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 7 บ้านกุดโง้ง - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0933294638 -
2565-1 1030200792 30040170 200792 บ้านซับน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 3 บ้านซับน้อย - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0812669581 -
2565-1 1030200795 30040171 200795 บ้านวังไทร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 2 บ้านบ้านวังไทร - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 wangsaischool@gmail.com 0818777579
2565-1 1030200770 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 4 บ้านหนองแก - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 phanukritph@eisth.org ไม่มีข้อมูล 080-156-2348 -
2565-1 1030200797 30040173 200797 บ้านหินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 5 บ้านหินดาด - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 schoolbanhindat@gmail.com ไม่มีข้อมูล 065-3589796 -
2565-1 1030200798 30040174 200798 บ้านหินเพิง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 1 บ้านหินเพิง - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 hinpoeng@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-756603 044-756603
2565-1 1030200762 30040175 200762 บ้านเขาวง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 3 บ้านเขาวง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Krulekram@gmail.com 044-430033 -
2565-1 1030200816 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 6 บ้านโป่งกะสัง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pongkasang@gmail.com 044-365547 44365547
2565-1 1030200764 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 4 บ้านบ้านนา - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-365012 44365012
2565-1 1030200767 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 1 บ้านหนองน้ำแดง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 wadwachira@yahoo.com 044-328568
2565-1 1030200806 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 4 บ้านหนองคู - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-390066 -
2565-1 1030200807 30040180 200807 บ้านคลองยาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 17 บ้านหัวสนาม - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongylong 449933769 -
2565-1 1030200808 30040181 200808 บ้านซับหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 18 บ้านหลักเขต - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 subwai188@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0749052 -
2565-1 1030200809 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bantamanao.school@gmail.com 044-313057 044-313057
2565-1 1030200810 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ - บ้านบ้านท่าเลื่อน - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 dv975@hotmail.com 044-311684 -
2565-1 1030200811 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 0 บ้านหนองสาหร่าย - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-311330 044-311330
2565-1 1030200768 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 11 บ้านบ้านซับยาง - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nikomchol_2512@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430010 -
2565-1 1030200769 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nikom1@korat-ed4.com 044-430012 -
2565-1 1030200793 30040187 200793 บ้านบ่อทอง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 15 บ้านบ่อทอง - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-436104,093-3190561(ครูธุรการ) -
2565-1 1030200812 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongdua_s@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 087-9463632
2565-1 1030200813 30040189 200813 บ้านคลองเสือ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 15 บ้านคลองเสือ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-082430 -
2565-1 1030200814 30040190 200814 บ้านท่าช้าง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 tachangyai@obec.go.th 044-003934 044-003934
2565-1 1030200815 30040191 200815 บ้านปรางคล้า อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 5 บ้านกุดคล้า - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450 Prangkla10@gmail.com ไม่มีข้อมูล 083-3665755 -
2565-1 1030200817 30040192 200817 บ้านหมูสี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 4 บ้านหมูสี - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 banmoosi @ yahoo.com 044-430207 44430207
2565-1 1030200799 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 8 บ้านคลองดินดำ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450 bkdd2552@gmail.com 044-082429 -
2565-1 1030200800 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านบุ่งเตย - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 banbungtoei.school@gmail.com 044-082431 -
2565-1 1030201044 30040011 201044 บ้านหนองบอน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านบ้านหนองบอน - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 kritprapa.d@gmail.com 044-430431
2565-1 1030201041 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง หมู่ 2 หมู่ 2 บ้านบ้านนาใหญ่ - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 Bny.school@hotmail.com 044-335473
2565-1 1030201025 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านกุดจิก - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 sommit3353@gmail.com 044-419995 044-419995
2565-1 1030201031 30040002 201031 บ้านสลักใด อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 044-335288 หมู่ 3 บ้านสลักใด 044-335288 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล - -
2565-1 1030201024 30040003 201024 จตุรคามสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านกุดจิก - กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 852221350 -
2565-1 1030201029 30040004 201029 โค้งยางวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านตะคลองแล้ง - โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kongyangwittaya@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430584 -
2565-1 1030201047 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 https://sites.google.com /site/huitksc ไม่มีข้อมูล 044-430584 044-430432
2565-1 1030201040 30040009 201040 บ้านนากลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 8 บ้านบ้านนากลาง - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 https://sites.google.com /site/huitksc ไม่มีข้อมูล 044-335417 -
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4