ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040078
PERCODE
1030200991
รหัสกระทรวง
200991
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 มกราคม 2501
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านบ้านหนองโอง
 • ตำบล: บ้านหัน
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.97786681

Longitude

101.7163211

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 14 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082547
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4