ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040078
PERCODE
1030200991
รหัสกระทรวง
200991
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 มกราคม 2501
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านบ้านหนองโอง
 • ตำบล: บ้านหัน
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 2 3 5
36%
1 5/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 0 5 5
36%
1 5/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 3 1 4
29%
1 4/ 1
รวมอนุบาล 5 9 14
31%
3 4.6666666666667/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
19%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 0 6
19%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5
16%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3
10%
1 3/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 5 7
23%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4
13%
1 4/ 1
รวมประถมศึกษา 16 15 31
69%
6 5.17/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 21 24 45
100%
9 5/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4