ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลเลิกสถานศึกษา

ข้อมูลเลิกสถานศึกษา
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ หมู่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 8 บ้านหนองหอย - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kuthuachang.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 097-327-8408 -
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-498160 -
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 wangrangnoy@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-382-3903 -
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้าน- - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 098-6391054 -
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้านโสกแจ้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bansokchaengschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082610 -
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 5 บ้านหินตั้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bantala170@gmail.com ไม่มีข้อมูล 080-4899699 -
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4