ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040023
PERCODE
1030201074
รหัสกระทรวง
201074
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2530
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.75831587

Longitude

101.7551094

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 24 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
081-382-3903
อีเมล:
wangrangnoy@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4