ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040023
PERCODE
1030201074
รหัสกระทรวง
201074
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2530
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 9 14 23
47%
1 23/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 14 12 26
53%
1 26/ 1
รวมอนุบาล 23 26 49
23%
2 24.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22
14%
1 22/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 12 27
17%
1 27/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 7 19
12%
1 19/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 16 34
21%
1 34/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 15 27
17%
1 27/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 17 33
20%
1 33/ 1
รวมประถมศึกษา 85 77 162
77%
6 27/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 108 103 211
100%
8 26/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4