ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040046
PERCODE
1030201066
รหัสกระทรวง
201066
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 มกราคม 2465
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหินตั้ง
 • ตำบล: เสมา
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.92930306

Longitude

101.8051149

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 6 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
080-4899699
อีเมล:
bantala170@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4