ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040040
PERCODE
1030201063
รหัสกระทรวง
201063
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 มิ.ย. 2508
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้าน-
 • ตำบล: สูงเนิน
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.87697423

Longitude

101.830547

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 4 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
098-6391054
อีเมล:
dfsdsdsds@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4