ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040040
PERCODE
1030201063
รหัสกระทรวง
201063
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 มิ.ย. 2508
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้าน-
 • ตำบล: สูงเนิน
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 11 9 20
42%
1 20/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 8 8 16
33%
1 16/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 4 8 12
25%
1 12/ 1
รวมอนุบาล 23 25 48
52%
3 16/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18
40%
1 18/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7
16%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5
11%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6
13%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2
4%
1 2/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7
16%
1 7/ 1
รวมประถมศึกษา 22 23 45
48%
6 7.5/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 45 48 93
100%
9 10/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4