ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040149
PERCODE
1030200780
รหัสกระทรวง
200780
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2505
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านหนองอีเหลอ
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.76539949

Longitude

101.3406735

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 13 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430205
อีเมล:
joysira@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4