ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040065
PERCODE
1030200973
รหัสกระทรวง
200973
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2513
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านบ้านใหม่ กม.9
 • ตำบล: กุดน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.95980108

Longitude

101.6798905

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 9.5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-987529
อีเมล:
banmai.prachaupathum.school@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4