ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040148
PERCODE
1030200779
รหัสกระทรวง
200779
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 13 กุมภาพันธ์ 2504
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.7022065

Longitude

101.363134

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-318009
อีเมล:
bannongmakha_school@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.nmkschool.info
แฟกซ์:
44318009
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4