ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040175
PERCODE
1030200762
รหัสกระทรวง
200762
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 กรกฎาคม 2513
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านเขาวง
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.57040972

Longitude

101.3460474

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 56 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 25 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430033
อีเมล:
Krulekram@gmail.com
เว็บไซต์:
www.bankhaowong.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4