ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040016
PERCODE
1030201033
รหัสกระทรวง
201033
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 26 ตุลาคม 2463
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านโคกมะกอก
 • ตำบล: บุ่งขี้เหล็ก
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.93899024

Longitude

101.8395495

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 7.5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430586
อีเมล:
krubankok@Gmail.com
เว็บไซต์:
www.google.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4