ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040186
PERCODE
1030200769
รหัสกระทรวง
200769
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2525
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.64191296

Longitude

101.5064023

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 42 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430012
อีเมล:
nikom1@korat-ed4.com
เว็บไซต์:
www.korat-ed4.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4