ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040085
PERCODE
1030200996
รหัสกระทรวง
200996
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2504
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านน้ำเมา
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.852269

Longitude

101.6539551

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.5 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-325529
อีเมล:
thanonmittrapab@hotmail.com
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200996
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4