ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040085
PERCODE
1030200996
รหัสกระทรวง
200996
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2504
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านน้ำเมา
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมอนุบาล 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7
9%
1 7/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 9 11
14%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16
20%
1 16/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 9 12
15%
1 12/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18
22%
1 18/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 9 17
21%
1 17/ 1
รวมประถมศึกษา 36 45 81
100%
6 13.5/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 36 45 81
100%
6 14/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4