ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040090
PERCODE
1030201006
รหัสกระทรวง
201006
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 19/8/2481
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านหนองบัว
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.85815303

Longitude

101.5966448

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 17 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082554
อีเมล:
bannongbua@korat4moe.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4