ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040145
PERCODE
1030200776
รหัสกระทรวง
200776
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ. 2505
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านลำทองหลาง
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.75417527

Longitude

101.3079869

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 65 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 20 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430124
อีเมล:
lumtonglang@Korat-ed4.com
เว็บไซต์:
https://www.lamtholang.com
แฟกซ์:
044-430124
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4