ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040035
PERCODE
1030201055
รหัสกระทรวง
201055
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 มกราคม 2522
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหนองโสน
 • ตำบล: สูงเนิน
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.85854588

Longitude

101.8632783

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
44984060
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
www.school.obec.go.th/k
แฟกซ์:
44984060
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4