ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040120
PERCODE
1030200748
รหัสกระทรวง
200748
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 22 กันยายน 2526
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 14 บ้านชลประทาน
 • ตำบล: กลางดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.617228

Longitude

101.319524

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 55 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430384
อีเมล:
chavalitshl.2010@gmail.com
เว็บไซต์:
www.schoolobec.go.th/bu
แฟกซ์:
44430384
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4