ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040143
PERCODE
1030200774
รหัสกระทรวง
200774
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2495
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ - บ้านชุมชนคุรุสามัคคี
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.73911374

Longitude

101.3772956

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35.6 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 1 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-311821
อีเมล:
info@banpakchong.ac.th
เว็บไซต์:
www.banpakchong.ac.th
แฟกซ์:
44311821
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4