ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040105
PERCODE
1030200978
รหัสกระทรวง
200978
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 28 เมษายน 2521
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 17 บ้านทรัพย์ทวี
 • ตำบล: หนองน้ำใส
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.96159118

Longitude

101.5041378

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430427
อีเมล:
Tub6_vittayakhan@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4