ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040153
PERCODE
1030200801
รหัสกระทรวง
200801
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 11 พ.ค. 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง
 • ตำบล: โป่งตาลอง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30450
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.47269874

Longitude

101.571206

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 80 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 50 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0837012454
อีเมล:
pongtarong.ptl@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4