ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040102
PERCODE
1030201010
รหัสกระทรวง
201010
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 30 พ.ย. 2442
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ เลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านชุมชนนพเก้า
 • ตำบล: สีคิ้ว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.89291009

Longitude

101.7267707

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 1 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-411311
อีเมล:
thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201010
แฟกซ์:
44411522
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4