ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040079
PERCODE
1030200994
รหัสกระทรวง
200994
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 พฤษภาคม 2453
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านบ้านหัน
 • ตำบล: บ้านหัน
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.96293949

Longitude

101.7498105

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 23 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0857722929
อีเมล:
banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บไซต์:
//www.thai-school.net/banhun/
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4