ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040137
PERCODE
1030200758
รหัสกระทรวง
200758
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2513
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองตอ
 • ตำบล: จันทึก
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.83675513

Longitude

101.383629

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 65 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 26 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430387
อีเมล:
nongtor@korat-ed4.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4