ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040009
PERCODE
1030201040
รหัสกระทรวง
201040
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2463
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านบ้านนากลาง
 • ตำบล: นากลาง
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.89287646

Longitude

101.9135923

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 32 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 19 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-335417
อีเมล:
https://sites.google.com /site/huitksc
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4