ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040165
PERCODE
1030200785
รหัสกระทรวง
200785
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 20/5/2516
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านวังกะทะ
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.52596011

Longitude

101.6191498

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 65 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 45 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0650716278
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4