ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040183
PERCODE
1030200810
รหัสกระทรวง
200810
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1มิ.ย.2454
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ - บ้านบ้านท่าเลื่อน
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.730087

Longitude

101.446549

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-311684
อีเมล:
dv975@hotmail.com
เว็บไซต์:
sites.google.com/view/thalaun-ks5
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4