ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040132
PERCODE
1030200787
รหัสกระทรวง
200787
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 ธันวาคม 2517
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านหนองหมาก
 • ตำบล: คลองม่วง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.57821765

Longitude

101.639172

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 75 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082399
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4