ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040003
PERCODE
1030201024
รหัสกระทรวง
201024
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2481
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านกุดจิก
 • ตำบล: กุดจิก
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.92146956

Longitude

101.8782323

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 32 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
852221350
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4