ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040098
PERCODE
1030201016
รหัสกระทรวง
201016
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 24 มิถุนายน 2524
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านบ้านพัฒนา
 • ตำบล: สีคิ้ว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.897543

Longitude

101.716066

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 1 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
064-250-1450
อีเมล:
santiphatthana@korat4.go.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4