ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040066
PERCODE
1030200974
รหัสกระทรวง
200974
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พ.ค.2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 13 บ้านปรางค์เก่า
 • ตำบล: กุดน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.91132104

Longitude

101.7727089

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 8 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0879571784
อีเมล:
pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4