ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040051
PERCODE
1030201046
รหัสกระทรวง
201046
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 22/5/2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแวง
 • ตำบล: หนองตะไก้
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.79443587

Longitude

101.9026959

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 22 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-418308
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
sites.google.com/pracharath.ac.th/1030201046
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4