ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040015
PERCODE
1030201028
รหัสกระทรวง
201028
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 กันยายน 2500
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านโคกกะพี้
 • ตำบล: โนนค่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ควบรวมทุกชั้น
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.01915484

Longitude

101.8613502

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 45 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 21 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430051
อีเมล:
khokhinlekfai@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201028
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4