ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040139
PERCODE
1030200753
รหัสกระทรวง
200753
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 12 พ.ย. 2513
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านป่าไผ่
 • ตำบล: จันทึก
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.78504

Longitude

101.477376

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-249302
อีเมล:
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4