ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040100
PERCODE
1030201012
รหัสกระทรวง
201012
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1/4/2463
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านถนนคด
 • ตำบล: สีคิ้ว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.89097594

Longitude

101.6894413

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6.6 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 4.6 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430673
อีเมล:
noksocold5@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4