ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040158
PERCODE
1030200750
รหัสกระทรวง
200750
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2506
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านบ้านหนองยาง
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.60322753

Longitude

101.2133288

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 30 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
08-85944270
อีเมล:
pastwarschool@gmail.com
เว็บไซต์:
www.pansuek.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4