ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040130
PERCODE
1030200772
รหัสกระทรวง
200772
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 20/11/2509
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี
 • ตำบล: คลองม่วง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.657928

Longitude

101.587662

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 57 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 30 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
840365378
อีเมล:
prissana.nan.2529@gmail.com
เว็บไซต์:
www.subsetteeschool.net
แฟกซ์:
840365378
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4