ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040049
PERCODE
1030201043
รหัสกระทรวง
201043
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1/5/2478
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านหนองตะไก้
 • ตำบล: หนองตะไก้
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.849792

Longitude

101.90196

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 22 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430690
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4