ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040086
PERCODE
1030200998
รหัสกระทรวง
200998
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 เมษายน 2464
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านบ้านคลองตะแบก
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.86849883

Longitude

101.6711015

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
817308891
อีเมล:
phoopim@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4