ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040092
PERCODE
1030201008
รหัสกระทรวง
201008
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 28/4/2495
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขุ่น
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.88425289

Longitude

101.6734421

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430669
อีเมล:
Namkhoon@gmail.com
เว็บไซต์:
sites.google.com/site/namkhoon1
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4