ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040092
PERCODE
1030201008
รหัสกระทรวง
201008
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 28/4/2495
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านหนองน้ำขุ่น
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 6 2 8
36%
1 8/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 9 5 14
64%
1 14/ 1
รวมอนุบาล 15 7 22
13%
2 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11
11%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 8 19
18%
1 19/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 10 24
23%
1 24/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 5 17
16%
1 17/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 6 22
21%
1 22/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11
11%
1 11/ 1
รวมประถมศึกษา 67 37 104
62%
6 17.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 5 14
33%
1 14/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 9 15
35%
1 15/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 4 14
33%
1 14/ 1
รวมมัธยมศึกษา 25 18 43
25%
3 14/ 1
รวมทั้งหมด 107 62 169
100%
11 15/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4