ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040103
PERCODE
1030200976
รหัสกระทรวง
200976
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 10/5/2533
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 9 บ้านคลองแจ้ง
 • ตำบล: หนองน้ำใส
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.9336387

Longitude

101.4782314

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 40 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
080-167-8230, 087-539-5577
อีเมล:
klongwittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200976
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4