ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040103
PERCODE
1030200976
รหัสกระทรวง
200976
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 10/5/2533
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 9 บ้านคลองแจ้ง
 • ตำบล: หนองน้ำใส
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 4 2 6
25%
1 6/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 3 4 7
29%
1 7/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 8 3 11
46%
1 11/ 1
รวมอนุบาล 15 9 24
31%
3 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6
11%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9
17%
1 9/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5
9%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12
23%
1 12/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
19%
1 10/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11
21%
1 11/ 1
รวมประถมศึกษา 28 25 53
69%
6 8.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 43 34 77
100%
9 9/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4