ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040026
PERCODE
1030201077
รหัสกระทรวง
201077
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 09 ก.ย. 2525
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.79617921

Longitude

101.8047856

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 42 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 32 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
085-2073692
อีเมล:
sutthichai@korat-ed4.co
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4